تصویربرداری                   منوی نامزدی و عقد

1 دوربین DSLR

تصویربردار آقا یا بانو

عکسبرداری

عکاسی توسط بانو (بین 100 تا 200 فریم انتخابی)

عکاسی آتلیه، مجلس

عکاسی از میهمانان

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم mp4 روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 60*30 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 20*10 هدیه

تنوع جلدهای چرمی و پلکسی

تنوع کاغذ (مات، متالیک، سیلک)

10 قطعه عکس 18*13 سالن

شاسی 70*50 سرمجلسی

تحویل کنتاکت کلیه عکسها

 

 

تصویر برداری                                             منوی 1

2 دوربین DSLR

تصویربردار آقا و بانو

عکس برداری

عکاسی توسط بانو (بدون محدودیت تعداد فریم انتخابی)

عکاسی باغ، آتلیه، مجلس

عکاسی از میهمانان

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم mp4 روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 60*40 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 18*13 هدیه

تنوع جلدهای چرمی و پلکسی

تنوع کاغذ (مات، متالیک، سیلک)

15 قطعه عکس 18*13 سالن

شاسی 70*100 سرمجلسی

20 عدد لیت 15*10 شاسی

تحویل کنتاکت کلیه عکسها

هدایا

باغ اختصاصی رایگان

تصویر برداری               منوی 2

2 دوربین DSLR

تصویربردار آقا و بانو

کرین

هلیشات

تصویر برداری

عکاسی توسط بانو (بدون محدودیت تعداد فریم انتخابی)

عکاسی باغ، آتلیه، مجلس

عکاسی از میهمانان

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم mp4 روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 70*50 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 18*13 هدیه

تنوع جلدهای چرمی و پلکسی

تنوع کاغذ (مات، متالیک، سیلک)

15 قطعه عکس 18*13 سالن

شاسی 70*100 سرمجلسی

20 عدد لیت 15*10 شاسی

تحویل کنتاکت کلیه عکسها

هدایا

باغ اختصاصی رایگان

 

                                                                             منوی ویژه 1

تصویر برداری

2 دوربین 4k

تصویربردار آقا و بانو

کرین

هلیشات

عکسبرداری

عکاسی توسط بانو (بدون محدودیت تعداد فریم انتخابی)

عکاسی باغ، آتلیه، مجلس

عکاسی از میهمانان

عکاسی اسپرت در فضای آتلیه

 

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم mp4 روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 70*50 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 18*13 هدیه

آلبوم ژورنالی 40*30 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 18*13 هدیه

تنوع جلدهای چرمی، پلکسی، کامپوزیت و کریستال

تنوع کاغذ (مات، متالیک، سیلک)

15 قطعه عکس 18*13 سالن

شاسی 70*100 سرمجلسی

شاسی 70*50 اسپرت

20 عدد لیت 15*10 شاسی

هدایا

آرشیو کل (باغ،آتلیه،سالن) با رزولیشن اصلی

ورودی باغ اختصاصی رایگان

 

 

                                                                            منوی ویژه 2

خدمات روزعروسی                                                            

3 دوربین 4k (2 تا فیلمبردار+ 1عدد کرین)

ست لنزهای حرفه ای canon

کرین

هلیشات

عمارت

ویدئو پروجکشن

کلیپ روز عروسی (آماده شدن فضای عمارت)

کلیپ باغ

Back Stage

عکسبرداری

عکاسی توسط بانو (بدون محدودیت تعداد فریم انتخابی)

عکاسی باغ، آتلیه، مجلس

عکاسی از میهمانان

عکاسی اسپرت فضای آتلیه

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم (mp4) روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 80*50 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 18*13 هدیه

آلبوم ژورنالی 60*30 (20 صفحه) با تست طراحی

آلبوم ژورنال جیبی 18*13 هدیه

تنوع جلدهای چرمی، پلکسی، کامپوزیت و کریستال

تنوع کاغذ (مات، متالیک، سیلک)

15 قطعه عکس 18*13 سالن

شاسی 70*100 سرمجلسی

شاسی 70*50 اسپرت

20 عدد لیت 15*10 لیزری انتخابی

هدایا

آرشیو کل (باغ،آتلیه،سالن) با رزولیشن اصلی

قاب آکاردئونی

باغ اختصاصی رایگان

 

پیش مراسم                                      منوی طلایی

دوربین  4k                                                                     

ست لنزهای حرفه ای canon

تصویربرداری و عکسبرداری در فضای عمارت

رونین

هلیشات

اسلایدر و تجهیزات جانبی

اسپرت

دوربین  4k

ست لنزهای حرفه ای canon

تصویربرداری و عکسبرداری در باغهای داخل تهران

هلیشات

رونین

خدمات روز عروسی

2 دوربین 5d 4k

کرین 1 عدد

تصویر برداری حرفه ای در فضای سالن

عکسبرداری رئال مجلس

ویدئو پروجکشن

کلیپ اسپرت

کلیپ روز پیش مراسم (آماده شدن فضای عمارت + کلیپ باغ)

Back Stage (اسپرت + پیش مراسم)

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم (mp4) روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری و تدوین با افتر

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 80*50 (20 صفحه) (مات، متالیک، سیلک)

Photo book 80*30 (20 صفحه) اسپرت

چاپ با سلیقه مشتری (چاپهای بیت لایت، آرگون، وینتیج)

تنوع جلدهای چرمی، کامپوزیت، کریستال، پلکسی و اکلیلی

20 قطعه عکس 18*13 مراسم

1 عدد 70*100 روز عروسی

1عدد 70*100 اسپرت

30 عدد لیت 26*13 طرحدار لیزری یا بروشوری

ایاب و ذهاب و خدمات کامل روز مراسم و اسپرت و پیش مراسم

هدایا

لایت باکس

                                                                             منوی VIP

پیش مراسم(2روز)                                     

2 دوربین 5d 4k و FS

ست لنزهای حرفه ای canon

تصویربرداری در لوکیشن های خاص شمال

عکسبرداری

رونین

هلیشات

اسلایدر و تجهیزات جانبی

اسپرت (2روز)

2 دوربین 5d 4k و FS

ست لنزهای حرفه ای canon

تصویربرداری در لوکیشن های خاص شمال

عکسبرداری

رونین

هلیشات

اسلایدر و تجهیزات جانبی

خدمات روز عروسی

3 دوربین 5d 4k و FS

کرین 2 عدد

تصویر برداری حرفه ای در فضای عمارت

عکسبرداری حرفه ای عمارت و مجلس

عکسبرداری رئال عمارت و مجلس

ویدئو پروجکشن

کلیپ اسپرت

کلیپ پیش مراسم

کلیپ روز عروسی (آماده شدن فضای عمارت + باغ)

Select Dance

Back Stage

تدوین

تحویل فیلم rush روی هارد

فرمت خروجی نهایی فیلم (mp4) روی هارد

ساخت سینک انحصاری (صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها)

ساخت کلیپ پشت صحنه (back stage)

ساخت کلیپ (select dance)

ساخت short film

افکت گذاری و تدوین با افتر

موارد تحویلی

آلبوم ژورنالی 100*40 (30 صفحه) آتلیه و باغ با طراحی VIP

Photo book 70*50 (30 صفحه) اسپرت با طراحی VIP

چاپ با سلیقه مشتری (چاپهای بیت لایت، آرگون، وینتیج)

تنوع جلدهای چرمی، کامپوزیت، کریستال، پلکسی و اکلیلی

20 قطعه عکس 18*13 مراسم

گالری عکس سرمجلسی 2 عدد 70*100 و 2 عدد 70*50 همراه با پایه

30 عدد لیت 26*13 طرحدار لیزری یا بروشوری

ایاب و ذهاب و خدمات کامل روز مراسم و اسپرت و پیش مراسم

هدایا

لایت باکس

شاسی پازل 2*1 متر